სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 28 თებერვალი, 2020
ქ.თბილისის განაშენიანების პროცესის მართვის ეფექტიანობის აუდიტის ანგარიში
ტიპი: ეფექტიანობის აუდიტი პერიოდი: 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 22 მარტი, 2019
ქალაქ ბათუმში ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერის ღონისძიებების ეფექტიანობის აუდიტის ანგარიში
ტიპი: ეფექტიანობის აუდიტი პერიოდი: 2018, 2017, 2016
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 27 იანვარი, 2017
შპს "ბათუმის წყლის" აუდიტის ანგარიში
ტიპი: შესაბამისობის აუდიტი პერიოდი: 2015
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 15 დეკემბერი, 2016
თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის აუდიტის ანგარიში
ტიპი: შესაბამისობის აუდიტი პერიოდი: 2015, 2014, 2013
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 19 ივლისი, 2016
შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ აუდიტის ანგარიში
ტიპი: შესაბამისობის აუდიტი პერიოდი: 2014, 2013
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 07 სექტემბერი, 2015
შპს "ბათუმის წყლის" აუდიტის ანგარიში
ტიპი: შესაბამისობის აუდიტი პერიოდი: 2014
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 31 დეკემბერი, 2014
შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ აუდიტის ანგარიში
ტიპი: შესაბამისობის აუდიტი პერიოდი: 2012, 2011, 2010
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 30 დეკემბერი, 2014
შპს „ბათუმის წყლის“ აუდიტის ანგარიში
ტიპი: ფინანსური და შესაბამისობის აუდიტი პერიოდი: 2013