სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

გენერალური აუდიტორი

გენერალური აუდიტორი წარმართავს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის საქმიანობას; თავმჯდომარეობს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის პრეზიდიუმის სხდომებს; საქართველოს პარლამენტს წარუდგენს მოხსენებებს სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების შესახებ, აგრეთვე - წლიურ ანგარიშებს სამსახურის საქმიანობის შესახებ; თანამდებობაზე ნიშნავს და ათავისუფლებს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მოხელეებს; ზრუნავს ერთგვაროვანი აუდიტორული პრაქტიკის განვითარებაზე; ახორციელებს კანონმდებლობით დადგენილ სხვა უფლებამოსილებებს.

გენერალურ აუდიტორს ხუთი წლის ვადით საქართველოს პარლამენტი ირჩევს. 
 

ირაკლი მექვაბიშვილი

ირაკლი მექვაბიშვილი

ირაკლი მექვაბიშვილი - ბანკირი და ეკონომისტია, კომერციული ბანკების მართვისა და საინვესტიციო პროექტებში მონაწილეობის მრავალწლიანი გამოცდილებით. საქართველოს პარლამენტმა გენერალური აუდიტორის პოსტზე ის 2017 წლის 20 სექტემბერს აირჩია.

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელად არჩევამდე, ირაკლი მექვაბიშვილი 10 წლის განმავლობაში, თბილისსა და ლონდონში, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკში (EBRD) მუშაობდა: 2015-2017 წლებში იყო ასოცირებული დირექტორი, მთავარი ბანკირი, ბიზნეს-ლიდერი საქართველოსა და აზერბაიჯანში, ფინანსური ინსტიტუტების დეპარტამენტი, ჩრდილოეთ აფრიკისა და კავკასიის რეგიონში; მანამდე, 2007-2015 წლებში იყო უფროსი ბანკირი, ფინანსური ინსტიტუტების დეპარტამენტი, კავკასიის, ცენტრალური აზიისა და მონღოლეთის რეგიონი, ბიზნესკოორდინატორი საქართველოში. 2008-2014 წლებში იყო - „თიბისი ლიზინგის“, 2008-2012 წლებში კი, „არმეკონომბანკის“ სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი.

2005-2007 წლებში, ირაკლი მექვაბიშვილი სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯიაში“ გენერალური დირექტორის და გენერალური დირექტორის პირველი მოადგილის თანამდებობებს იკავებდა. მანამდე, 1998 წლიდან, ექვსი წლის განმავლობაში სს „გაერთიანებულ ქართულ ბანკში“ საქმიანობდა, სადაც 1999-2003 წლებში - გენერალური დირექტორის მოადგილე, 2003-2004 წლებში კი, გენერალური დირექტორი იყო.

1996-1998 წლებში, ირაკლი მექვაბიშვილი საქართველოს ეროვნული ბანკში, საბანკო ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროს ეკონომისტად მუშაობდა.

1997 წელს საქმიანობდა აშშ-ში, მინესოტას შტატში, მინეაპოლისის ფედერალურ სარეზერვო ბანკში, სადაც საბანკო ზედამხედველობის დეპარტამენტის საბანკო აუდიტორი იყო.1994-1996 წლებში კომერციულ ბანკ „კრწანისში“ სახაზინო დეპარტამენტის მთავარ ეკონომისტად მუშაობდა. 1996 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტი, საბანკო საქმის სპეციალობით. 2006 წელს ამავე უნივერსიტეტში მიიღო ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორის ხარისხი (თემა: „საბანკო ზედამხედველობის სისტემის სრულყოფის გზები თანამედროვე ეტაპზე“).

მშობლიური ქართულის გარდა, ფლობს ინგლისურ და რუსულ ენებს.