სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 17 იანვარი, 2020
სსიპ − ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის - საქპატენტის აუდიტის ანგარიში
ტიპი: შესაბამისობის აუდიტი პერიოდი: 2018, 2017
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 17 იანვარი, 2020
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტებით გათვალისწინებული პროგრამების შესაბამისობის აუდიტის ანგარიში
ტიპი: შესაბამისობის აუდიტი პერიოდი: 2018, 2017
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 27 დეკემბერი, 2019
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამების აუდიტი
ტიპი: შესაბამისობის აუდიტი პერიოდი: 2018

სიახლეები

საერთაშორისო პარტნიორები