სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

სოციალური დაცვა 26 ივნისი, 2020
შშმ პირების ხელშეწყობის ეფექტიანობის აუდიტის ანგარიში
ტიპი: ეფექტიანობის აუდიტი პერიოდი: 2019, 2018, 2017
სოციალური დაცვა 05 ივნისი, 2020
სახელმწიფო პენსიის ადმინისტრირების ინფორმაციული სისტემების ეფექტიანობის აუდიტის ანგარიში
ტიპი: ეფექტიანობის აუდიტი პერიოდი: 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014
სოციალური დაცვა 06 თებერვალი, 2018
დასაქმებულთა შრომითი უფლებების დაცვის მექანიზმების აუდიტის ანგარიში
ტიპი: ეფექტიანობის აუდიტი პერიოდი: 2016, 2015
სოციალური დაცვა 20 ივლისი, 2016
აფხაზეთის ა/რ მთავრობის დევნილთა საქმეების დეპარტამენტის აუდიტის ანგარიში
ტიპი: შესაბამისობის აუდიტი პერიოდი: 2015
სოციალური დაცვა 20 იანვარი, 2016
აჭარის რეგიონში დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამის ეფექტიანობის აუდიტი
ტიპი: ეფექტიანობის აუდიტი პერიოდი: 2015, 2014, 2013, 2012
სოციალური დაცვა 06 აპრილი, 2015
აფხაზეთის ა/რ მთავრობის დევნილთა საქმეების დეპარტამენტის აუდიტის ანგარიში
ტიპი: ფინანსური აუდიტი პერიოდი: 2014