სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

სოციალური დაცვა 20 ივლისი, 2016
აფხაზეთის ა/რ მთავრობის დევნილთა საქმეების დეპარტამენტის აუდიტის ანგარიში
პერიოდი: 2015