სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

ჯანმრთელობის დაცვა 08 მაისი, 2019
ინფექციის პრევენცია და კონტროლი ეფექტიანობის აუდიტის ანგარიში
ტიპი: ეფექტიანობის აუდიტი პერიოდი: 2017, 2016, 2015
ჯანმრთელობის დაცვა 18 სექტემბერი, 2015
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
ტიპი: ფინანსური აუდიტი პერიოდი: 2015
ჯანმრთელობის დაცვა 10 აგვისტო, 2015
შპს „ბათუმის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი“ 2014 წლის 1 იანვარი - 2014 წლის 31 დეკემბერი
ტიპი: შესაბამისობის აუდიტი პერიოდი: 2014, 2015
ჯანმრთელობის დაცვა 10 აგვისტო, 2015
შპს „ბათუმის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი“ 2013 წლის 1 იანვარი - 2013 წლის 31 დეკემბერი
ტიპი: შესაბამისობის აუდიტი პერიოდი: 2013, 2014
ჯანმრთელობის დაცვა 02 ივლისი, 2015
შპს „ქ. ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფო“
ტიპი: შესაბამისობის აუდიტი პერიოდი: 2013, 2014
ჯანმრთელობის დაცვა 02 ივლისი, 2015
შპს "ქ. ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფო"
ტიპი: შესაბამისობის აუდიტი პერიოდი: 2014, 2015