სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

ჯანმრთელობის დაცვა 08 მაისი, 2019
ინფექციის პრევენცია და კონტროლი ეფექტიანობის აუდიტის ანგარიში
ტიპი: ეფექტიანობის აუდიტი პერიოდი: 2017, 2016, 2015
ჯანმრთელობის დაცვა 14 სექტემბერი, 2018
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ფინანსური აუდიტის ანგარიში
ტიპი: ფინანსური აუდიტი პერიოდი: 2017
ჯანმრთელობის დაცვა 24 მაისი, 2017
აჭარის ა/რ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს აუდიტის ანგარიში
ტიპი: ფინანსური აუდიტი პერიოდი: 2016
ჯანმრთელობის დაცვა 19 აპრილი, 2017
აფხაზეთის ა/რ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს აუდიტის ანგარიში
ტიპი: ფინანსური აუდიტი პერიოდი: 2016
ჯანმრთელობის დაცვა 12 აპრილი, 2017
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს აუდიტის ანგარიში
ტიპი: ფინანსური აუდიტი პერიოდი: 2016, 2015