სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

დასვენება და კულტურა 18 დეკემბერი, 2020
ა(ა)იპ - საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის საქმიანობის აუდიტის ანგარიში
ტიპი: შესაბამისობის აუდიტი პერიოდი: 2019, 2018, 2017
დასვენება და კულტურა 13 მარტი, 2020
სპორტული ინფრასტუქტურის მართვის ეფექტიანობის აუდიტის ანგარიში
ტიპი: ეფექტიანობის აუდიტი პერიოდი: 2018, 2017, 2016, 2015
დასვენება და კულტურა 09 მარტი, 2020
ა(ა)იპ - საქართველოს რაგბის კავშირის მიერ საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვის აუდიტის ანგარიში
ტიპი: შესაბამისობის აუდიტი პერიოდი: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014
დასვენება და კულტურა 14 სექტემბერი, 2018
სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს აუდიტის ანგარიში
ტიპი: ფინანსური აუდიტი პერიოდი: 2017
დასვენება და კულტურა 14 სექტემბერი, 2018
კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს კონსოლიდირებული აუდიტის ანგარიში
ტიპი: ფინანსური აუდიტი პერიოდი: 2017