სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 22 იანვარი, 2021
საჯარო სექტორში ინვენტარიზაციის პროცესის სისტემური აუდიტის ანგარიში
ტიპი: შესაბამისობის აუდიტი პერიოდი: 2019
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 22 იანვარი, 2021
ქედის მუნიციპალიტეტის საქმიანობის აუდიტის ანგარიში
ტიპი: შესაბამისობის აუდიტი პერიოდი: 2019, 2018
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 22 იანვარი, 2021
შუახევის მუნიციპალიტეტის საქმიანობის აუდიტის ანგარიში
ტიპი: შესაბამისობის აუდიტი პერიოდი: 2019, 2018
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 25 დეკემბერი, 2020
აჭარის ა/რ რესპუბლიკური ბიუჯეტით განსაზღვრული საბიუჯეტო ორგანიზაციების კონსოლიდირებული ანგარიშგების აუდიტის ანგარიში
ტიპი: ფინანსური აუდიტი პერიოდი: 2019
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 04 დეკემბერი, 2020
სსიპ − ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს აუდიტის ანგარიში
ტიპი: შესაბამისობის აუდიტი პერიოდი: 2019, 2018
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 10 ივლისი, 2020
ხელშეკრულებების მართვის შესაბამისობის სისტემური აუდიტის ანგარიში
ტიპი: შესაბამისობის აუდიტი პერიოდი: 2018
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 10 ივლისი, 2020
სახელმწიფო ვალის მართვის ინფორმაციული სისტემების შემდგომი რეაგირების ეფექტიანობის აუდიტის ანგარიში
ტიპი: ეფექტიანობის აუდიტი პერიოდი: 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 29 მაისი, 2020
ქ. ბათუმის მერიის მიერ მშენებლობის ნებართვის გაცემისა და მშენებლობის სახელმწიფო ზედამხედველობის საქმიანობის აუდიტის ანგარიში
ტიპი: შესაბამისობის აუდიტი პერიოდი: 2018, 2017, 2016
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 29 მაისი, 2020
ქვეყანაში ანტიკორუფციული გარემოს უზრუნველყოფის ეფექტიანობის აუდიტის ანგარიში
ტიპი: ეფექტიანობის აუდიტი პერიოდი: 2018, 2017, 2016, 2015