სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

დასვენება და კულტურა 01 მარტი, 2019
სსიპ-ების: სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრის, სოხუმის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო თეატრის, აფხაზეთის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლისა და სახელმწიფო საგუნდო კაპელის შესაბამისობის აუდიტის ანგარიში
პერიოდი: 2017

. . .