სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

დასვენება და კულტურა 12 ივლისი, 2019
საქართველოს კალათბურთის ეროვნულ ფედერაციას და საკალათბურთო კლუბ „ბასკონიას“/ფონდ „5+11“-ს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვის შესაბამისობის აუდიტის ანგარიში
პერიოდი: 2018, 2017, 2016, 2015

...