სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

განათლება 19 ივლისი, 2019
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს ფინანსური აუდიტი
პერიოდი: 2018

...