სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 29 მაისი, 2020
ქ. ბათუმის მერიის მიერ მშენებლობის ნებართვის გაცემისა და მშენებლობის სახელმწიფო ზედამხედველობის საქმიანობის აუდიტის ანგარიში
ტიპი: შესაბამისობის აუდიტი პერიოდი: 2018, 2017, 2016
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 29 მაისი, 2020
ქვეყანაში ანტიკორუფციული გარემოს უზრუნველყოფის ეფექტიანობის აუდიტის ანგარიში
ტიპი: ეფექტიანობის აუდიტი პერიოდი: 2018, 2017, 2016, 2015
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 29 მაისი, 2020
სახელმწიფო ვალის მართვის შემდგომი რეაგირების ეფექტიანობის აუდიტის ანგარიში
ტიპი: ეფექტიანობის აუდიტი პერიოდი: 2019, 2018, 2017, 2016, 2015
დასვენება და კულტურა 13 მარტი, 2020
სპორტული ინფრასტუქტურის მართვის ეფექტიანობის აუდიტის ანგარიში
ტიპი: ეფექტიანობის აუდიტი პერიოდი: 2018, 2017, 2016, 2015
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 13 მარტი, 2020
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის უზრუნველყოფის ეფექტიანობის აუდიტის ანგარიში
ტიპი: ეფექტიანობის აუდიტი პერიოდი: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 13 მარტი, 2020
კონკურენციის განვითარების ხელშეწყობის ეფექტიანობის აუდიტის ანგარიში
ტიპი: ეფექტიანობის აუდიტი პერიოდი: 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014
დასვენება და კულტურა 09 მარტი, 2020
ა(ა)იპ - საქართველოს რაგბის კავშირის მიერ საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვის აუდიტის ანგარიში
ტიპი: შესაბამისობის აუდიტი პერიოდი: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014
განათლება 28 თებერვალი, 2020
უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფის ეფექტიანობის აუდიტის ანგარიში
ტიპი: ეფექტიანობის აუდიტი პერიოდი: 2018, 2017, 2016
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 28 თებერვალი, 2020
ქ.თბილისის განაშენიანების პროცესის მართვის ეფექტიანობის აუდიტის ანგარიში
ტიპი: ეფექტიანობის აუდიტი პერიოდი: 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011