სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

ეკონომიკური საქმიანობა 26 ივნისი, 2020
შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ აუდიტის ანგარიში
ტიპი: შესაბამისობის აუდიტი პერიოდი: 2018, 2017
ეკონომიკური საქმიანობა 14 თებერვალი, 2020
აფხაზეთის ა/რ ფინანსთა და დარგობრივი ეკონომიკის სამინისტროს მიერ დაფუძნებული შპს „ავტოტრანსსერვისის“აუდიტის ანგარიში
ტიპი: შესაბამისობის აუდიტი პერიოდი: 2018, 2017, 2016, 2015
ეკონომიკური საქმიანობა 07 თებერვალი, 2020
შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის” აუდიტის ანგარიში
ტიპი: შესაბამისობის აუდიტი პერიოდი: 2018, 2017