სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

შიდა აუდიტის დეპარტამენტი

დეპარტამენტის ძირითადი ამოცანაა, ხელი შეუწყოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს, კანონიერად, გამჭვირვალედ, ეკონომიურად, ეფექტიანად და პროდუქტიულად წარმართოს თავისი საქმიანობა.
დეპარტამენტი  ფუნქციურად დამოუკიდებელია და ანგარიშვალდებულია გენერალური აუდიტორის წინაშე. 

დეპარტამენტი მასზე დაკისრებულ ამოცანებს შემდეგი სამსახურების მეშვეობით ახორციელებს:

  • შიდა აუდიტის სამსახური - ახორციელებს მმართველობითი, რისკის მართვისა და კონტროლის სისტემების/პროცესების ეფექტიანობის გაუმჯობესებისკენ მიმართულ მარწმუნებელ და საკონსულტაციო საქმიანობას; შიდა აუდიტორული შემოწმების ფარგლებში, სამსახური ატარებს სისტემურ, შესაბამისობის, ეფექტიანობის, ფინანსურ და ინფორმაციული ტექნოლოგიების აუდიტებს. 
     
  • ორგანიზაციული რისკების ანალიზის სამსახური - გამოავლენს და შეისწავლის სამსახურებრივი გადაცდომის ან სხვა მართლსაწინააღმდეგო ქმედების ჩადენის ფაქტებს და ახორციელებს მათ პრევენციაზე მიმართული ღონისძიებებს.    
ზაზა გელაშვილი

ზაზა გელაშვილი

დეპარტამენტის უფროსი

ზაზა გელაშვილმა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში საქმიანობა 2013 წელს დაიწყო. 

შიდა აუდიტის დეპარტამენტს ის 2018 წლის თებერვლიდან ხელმძღვანელობს. 2015-2018 წლებში, ამავე დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის პოსტს იკავებდა, 2013-2015 წლებში კი, გენერალური აუდიტორის მთავარ მრჩეველად მუშაობდა. 

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში საქმიანობის დაწყებამდე, 2008-2012 წლებში იყო საქართველოს პარლამენტის წევრი - ყვარლის რაიონის მაჟორიტარი დეპუტატი. საკანონმდებლო ორგანოში მას თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილის პოსტი ეკავა. 

დეპუტატად არჩევამდე, თითქმის 10 წლის განმავლობაში სხვადასხვა ძალოვან სტრუქტურაში მსახურობდა. 

2007-2008 წლებში, მას შსს-ს დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის თავმჯდომარის თანამედბობდა ეკავა. 2005-2007 წლებში, კონტრდაზვერვის დეპარტამენტში სხვადასხვა დანაყოფს ხელმძღვანელობდა. 2004-2005 წლებში კი, ის უშიშროების სამინისტროს რეგიონული სამმართველოს უფროსის თანამდებობაზე მუშაობდა. 

2002-2004 წლებში, იუსტიციის სამინისტროს სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის სწრაფი რეაგირების სამსახურის უფროსი იყო. ხოლო 1999-2002 წლებში, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში მსახურობდა და სხვადასხვა სამხედრო დანაყოფს მეთაურობდა.  

სწავლობდა თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. მიღებული აქვს სამართალმცოდნეობის ბაკალავრის ხარისხი.

მშობლიური ქართულის გარდა, ფლობს ინგლისურ და რუსულ ენებს.