სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

თავდაცვის, საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროს აუდიტის დეპარტამენტი

დეპარტამენტის აუდიტორული საქმიანობა მოიცავს თავდაცვის, საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის, პოლიციის, იუსტიციის, სასამართლოების, სახელმწიფო უსაფრთხოების უწყებების და სასჯელაღსრულების დაწესებულებების საქმიანობას. 

დეპარტამენტი უზრუნველყოფს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს, იუსტიციის სამინისტროს, საერთო სასამართლოების, სახელმწიფო უსაფრთხოების სფეროში შემავალი უწყებებისა და მათ კონტროლს დაქვემდებარებული საჯარო და კერძო სამართლის იურიდიული პირების აუდიტს.

დეპარტამენტი აუდიტის საფუძველზე ამზადებს ანგარიშებს ფინანსური, შესაბამისობისა და ეფექტიანობის მიმართულებით, შეიმუშავებს რეკომენდაციებს შიდა კონტროლის მექანიზმების გაუმჯობესების, დარღვევა-ნაკლოვანებათა პრევენციისა და საქმიანობის ეფექტიანობის გაუმჯობესების მიზნით. დეპარტამენტი ასევე უზრუნველყოფს გაცემული რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგს.
 

სოფიო დვალიშვილი

სოფიო დვალიშვილი

დეპარტამენტის უფროსი

სოფიო დვალიშვილი სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გუნდს 2012 წელს შეუერთდა. თავდაცვის, საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროს აუდიტის დეპარტამენტს ის 2018 წლიდან ხელმძღვანელობს, 2016-2018 წლებში, ამავე დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის თანამდებობა ეკავა. 

2014-2016 წლებში, ეფექტიანობის აუდიტის დეპარტამენტში საქმიანობდა, სადაც ჯერ აუდიტორის, შემდეგ კი, უფროსი, წამყვანი და მთავარი აუდიტორის პოზიციები ეკავა. 2012-2014 წლებში კი, სოციალური სფეროს აუდიტის დეპარტამენტში, აუდიტორ-ასისტენტად მუშაობდა.

2011 წლიდან სოფიო დვალიშვილი აქტიურადაა ჩართული  სახელმწიფო აუდიტის სამსახურისა და პარტნიორი ორგანიზაციების (შვედეთის ეროვნული აუდიტის ოფისი (NAO), GIZ, USAID, World Bank) ერთობლივ პროექტებში. გავლილი აქვს არაერთი ტრენინგი საჯარო აუდიტის სხვადასხვა საკითხზე როგორც საქართველოში, ისე გერმანიაში, მონტენეგროსა და კორეაში. 

2016 წელს, საქართველოს უნივერსიტეტში მოპოვებული აქვს საჯარო მმართველობის მაგისტრის (MPA) ხარისხი. 2007-2011 წლებში კი, ის ქართულ-ამერიკულ უნივერსიტეტში სწავლობდა, სადაც სამართალმცოდნეობის ბაკალავრის (LLB) ხარისხი მიიღო.

მშობლიური ქართულის გარდა, ფლობს ინგლისურ და რუსულ ენებს.