სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

ეკონომიკური საქმიანობის სფეროს აუდიტის დეპარტამენტი

დეპარტამენტის საქმიანობის სფერო მოიცავს ეკონომიკის ყველა მიმართულებას, მათ შორის, ინფრასტრუქტურას, რეგიონულ განვითარებას, საავტომობილო გზების მშენებლობას, ენერგეტიკას, სოფლის მეურნეობას, მეწარმეობის განვითარებას, გარემოს დაცვას, სახელმწიფო ქონების მართვასა და ტურიზმს.

გარდა სახელმწიფო უწყებებისა, დეპარტამენტის აუდიტორული საქმიანობა ფარავს 50 პროცენტით და მეტი წილობრივი მონაწილეობით შექმნილ სახელმწიფო საწარმოებს.

დეპარტამენტი აუდიტის საფუძველზე ამზადებს ანგარიშებს ფინანსური, შესაბამისობის და ეფექტიანობის მიმართულებით, შეიმუშავებს რეკომენდაციებს შიდა კონტროლის მექანიზმების გაუმჯობესების და დარღვევა-ნაკლოვანებათა პრევენციის მიზნით, აგრეთვე შესაბამისი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების სრულყოფის თაობაზე; იკვლევს გაცემული რეკომენდაციების შესრულების მდგომარეობას. 
 

თორნიკე შერმადინი

თორნიკე შერმადინი

დეპარტამენტის უფროსი

თორნიკე შერმადინი სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში 2010 წლის ივნისიდან მუშაობს და ეკონომიკური საქმიანობის სფეროს აუდიტის დეპარტამენტს ხელმძღვანელობს, ხოლო 2006-2010 წლებში, მოწინავე საერთაშორისო აუდიტორული კომპანია “Ernst & Young”-ის უფროსი აუდიტორი იყო. აქვს ასევე საბანკო სექტორში მუშაობის ერთწლიანი გამოცდილება. იგი 2012 წელს, 6 თვის განმავლობაში მონაწილეობას იღებდა ლუქსემბურგში, ესპანეთსა და ბელგიაში ევროპის აუდიტორთა სასამართლოს მიერ (ECA) წარმართულ აუდიტებში.

თორნიკე შერმადინი, ფინანსური აუდიტის მიმართულებით, უმაღლესი აუდიტორული ორგანოების საერთაშორისო ორგანიზაციის (INTOSAI) სერტიფიცირებული ტრენერია, ამასთან ერთად არის INTOSAI-ს შესაბამისობის აუდიტის ქვეკომიტეტის წევრი და შესაბამისობის აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების თანაავტორი.

საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში მუშაობის პერიოდში, მისი აქტიური ჩართულობით არაერთი მნიშვნელოვანი პროექტი განხორციელდა: მომზადდა ფინანსური აუტიდის მეთოდოლოგიის სახელმძღვანელო, შემუშავდა ხარისხის უზრუნველყოფის პოლიტიკა და ხარისხის კონტროლის სახელმძღვანელო. იგი იყო მთავარი მრჩეველი სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ინსტიტუციონალური განვითარების მიზნით ევროკავშირის, გერმანიის და პოლონეთის უმაღლესი აუდიტორული ორგანიზაციების მიერ განხორციელებულ ორწლიან პროექტში.

აუდიტის სამსახურში მუშაობის პარალელურად, თორნიკე შერმადინი პედაგოგიურ საქმიანობასაც ეწევა: უძღვება სალექციო კურსებს საჯარო აუდიტის ინსტიტუტში, აქვს სწავლების გამოცდილება საქართველოს ბანკის უნივერსიტეტსა და აგრარულ უნივერსიტეტში. 

თორნიკე შერმადინი, როგორც ფინანსური აუდიტის საერთაშორისო ექსპერტი მონაწილეობდა სხვადასხვა ქვეყნებში მეთოდური სახელმძღვანელოების, ასევე აუდიტორთათვის განკუთვნილი სასწავლო პროგრამების შემუშავებასა და დანერგვის პროცესში.

მას 2016 წელს საქართველოს ბანკის უნივერსიტეტში მიღებული აქვს ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრის ხარისხი. 2007 წელს მან ფინანსების სპეციალობით კავკასიის ბიზნესის სკოლა დაასრულა. 

მშობლიური ქართულის გარდა, ფლობს ინგლისურ და რუსულ ენებს.