სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

საჯარო ინფორმაციის წლიური ანგარიშები და სტატისტიკა


შემოსული განცხადებების სტატისტიკა

2020 წლის III კვარტალის მონაცემები
2020 წლის II კვარტალის მონაცემები
2020 წლის I კვარტალის მონაცემები
2019 წლის მონაცემები
2018 წლის მონაცემები
2017 წლის მონაცემები
2016 წლის მონაცემები
2015 წლის მონაცემები

 


პარლამენტის, პრეზიდენტისა და პრემიერისთვის წარდგენილი ყოველწლიური ანგარიში

2020 წლის ანგარიში / Matsne.gov.ge
2019 წლის ანგარიში / Matsne.gov.ge
2018 წლის ანგარიში / Matsne.gov.ge
2017 წლის ანგარიში / Matsne.gov.ge
2016 წლის ანგარიში / Matsne.gov.ge
2015 წლის ანგარიში / Matsne.gov.ge
2014 წლის ანგარიში / Matsne.gov.ge
2013 წლის ანგარიში / Matsne.gov.ge

 


სამართალდამცავ ორგანოებში გადაგზავნილი მასალები

"სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესახებ" ორგანული კანონის 241-ე მუხლის თანახმად, სამსახური ვალდებულია სამართალდამცავ ორგანოებს გადასცეს აუდიტის ჩატარების შედეგად მოპოვებული მასალები, რომელიც დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს. სამართალდამცავმა ორგანოებმა უნდა აცნობონ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს იმ გადაწყვეტილებების შესახებ, რომლებსაც დანაშაულის შემცველი მასალების გადაცემის შემდეგ მიიღებენ. 

2020 წლის III კვარტლის მონაცემები
2020 წლის II კვარტლის მონაცემები
2020 წლის I კვარტლის მონაცემები
2019 წლის მონაცემები
2018 წლის მონაცემები
2017 წლის მონაცემები
2016 წლის მონაცემები
2015 წლის მონაცემები
2014 წლის მონაცემები