სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

აჭარის ა/რ 18 მაისი, 2018
მოხსენება აჭარის ა/რ 2017 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესრულების შესახებ აჭარის ა/რ მთავრობის ანგარიშზე