სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

ეკონომიკური საქმიანობა 17 მაისი, 2010
ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს აუდიტის ანგარიში
ტიპი: ფინანსური აუდიტი პერიოდი: 2009
ეკონომიკური საქმიანობა 17 მაისი, 2010
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს აუდიტის ანგარიში
ტიპი: ფინანსური აუდიტი პერიოდი: 2009
განათლება 14 მაისი, 2010
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს აუდიტის ანგარიში
ტიპი: ფინანსური აუდიტი პერიოდი: 2009
დასვენება და კულტურა 14 მაისი, 2010
საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტროს აუდიტის ანგარიში
ტიპი: ფინანსური აუდიტი პერიოდი: 2009