სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 31 იანვარი, 2020
ხონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტებით გათვალისწინებული პროგრამების აუდიტის ანგარიში
ტიპი: შესაბამისობის აუდიტი პერიოდი: 2017
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 17 იანვარი, 2020
სსიპ − ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის - საქპატენტის აუდიტის ანგარიში
ტიპი: შესაბამისობის აუდიტი პერიოდი: 2018, 2017
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 17 იანვარი, 2020
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტებით გათვალისწინებული პროგრამების შესაბამისობის აუდიტის ანგარიში
ტიპი: შესაბამისობის აუდიტი პერიოდი: 2018, 2017
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 27 დეკემბერი, 2019
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამების აუდიტი
ტიპი: შესაბამისობის აუდიტი პერიოდი: 2018
განათლება 27 დეკემბერი, 2019
სსიპ−საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შესყიდვების შესაბამისობის აუდიტი
ტიპი: შესაბამისობის აუდიტი პერიოდი: 2018, 2017
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 20 დეკემბერი, 2019
ფინანსთა სამინისტროს კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი
ტიპი: ფინანსური აუდიტი პერიოდი: 2018