სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

Government to Government Program (G2G) 2019-2021

USAID-სა და სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს შორის გაფორმებული მემორანდუმის შესაბამისად სამსახური განახორციელებს USAID-ის მხარდაჭერით საქართველოში მიმდინარე გარკვეული პროექტების ფინანსურ აუდიტს.  

პროექტის შედეგები და დაგეგმილი აქტივობები:

  • USAID-ის მიერ სამსახურისათვის შეძენილ იქნა AMS-ის სპეციალიზებული პროგრამული უზრუნველყოფა და პროგრამასთან დაკავშირებული ტრენინგ მხარდაჭერა
  • დაგეგმილია გაცემული რეკომენდაციების გავლენის შეფასების სისტემის ჩამოყალიბებაში სამსახურის ტექნიკურ დახმარება
  • დაგეგმილია ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის ანგარიშვალდებულების სამსახურის (GAO) მხარდაჭერით, სამსახურის ფინანსური აუდიტის მიმართულების გაძლიერება ტრენინგ პროგრამების საშუალებით
  • USAID-ი უზრუნველყოფს სამსახურის ინსტიტუციონალური შესაძლებლობების განვითარებას სხვა მიმართულებებით