სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

მსოფლიო ბანკის პროექტის „შიდასახელმწიფოებრივი გზების აქტივების მართვა“ (SRAMP) პირველი დამოუკიდებელი ეფექტიანობის აუდიტი  2018-2020

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურსა და მსოფლიო ბანკს შორის გაფორმებული მემორანდუმის საფუძველზე განხორციელდება საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტში მიმდინარე მსოფლიო ბანკის პროექტის „შიდასახელმწიფოებრივი გზების აქტივების მართვა“ (SRAMP) დამოუკიდებელი ეფექტიანობის აუდიტები. 

  • სამსახურმა ჩაატარა ეფექტიანობის აუდიტი პროექტის განხორციელებასთან დაკავშირებით, რომელიც მოიცავს 2016 წლის 6 ივლისი - 2017 წლის 31 დეკემბრის პერიოდს
  • მიმდინარეობს პროექტის ეფექტიანობის აუდიტი, რომელიც მოიცავს 2018 წლის 01 იანვარი - 31 დეკემბრის პერიოდს

საქართველოსა და რეკონსტრუქციის და განვითარების საერთაშორისო ბანკს შორის 2016 წლის 28 მარტს გაფორმებული სასესხო ხელშეკრულების თანახმად, მსოფლიო ბანკის პროექტის - „შიდასახელმწიფოებრივი გზების აქტივების მართვის“ (SRAMP) შეფასება და მიღწეული შედეგების დადასტურება ყოველწლიურად უნდა განხორციელდეს დამოუკიდებელი აუდიტის საშუალებით მსოფლიო ბანკისთვის მისაღები ტექნიკური დავალების პირობებით.