სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

მდგრადი განვითარების მიზნების (SDGs) აუდიტთან დაკავშირებით აშშ-ში სამუშაო შეხვედრა გაიმართა 29 ივლისი, 2019

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის წარმომადგენლებმა მონაწილეობა მიიღეს   მდგრადი განვითარების მიზნების (SDGs) აუდიტთან დაკავშირებულ სამუშაო შეხვედრაში, რომელიც ნიუ იორკში უმაღლესი აუდიტორული ინსტიტუციების  (INTOSAI-IDI) და გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ეკონომიკური და სოციალური საკითხების დეპარტამენტის (UNDESA)  ორგანიზებით გაიმართა. 

შეხვედრის მონაწილეებმა SDG-ების განხორციელების მზადყოფნის ეფექტიანობის აუდიტის შესახებ  ურთიერთგამოცდილებები გაიზიარეს.  ამასთან, შეხვედრის ფარგლებში გაიმართა მსჯელობა SDG-ების განხორციელების აუდიტის მეთოდოლოგიასა და მიდგომებზე.

შეხვედრას უმაღლესი აუდიტორული სამსახურების გარდა, მსოფლიო ბანკის, გაეროს, GiZ-ის წარმომადგენლები და სხვა დაინტერესებული მხარეები ესწრებოდნენ.

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის დელეგაციის ვიზიტი გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის(GIZ) პროექტის  „უმაღლესი აუდიტორული ინსტიტუტების შესაძლებლობათა გაძლიერება აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში 2030 დღის წესრიგის განხორციელების მონიტორინგისათვის“ ფარგლებში განხორციელდა.