სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

დიდ მონაცემთა ანალიტიკა უკეთესი მმართველობისათვის 01.01.18 – 01.07.2019

პროექტის მიზანი იყო სახელმწიფო შესყიდვები სისტემისა და მასთან დაკავშირებული მონაცემების ანალიზი, საერთაშორისო ექსპერტების დახმარებით სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის თანამშრომელთა ანალიტიკური შესაძლებლობების გაძლიერება დიდ მონაცემთა ანალიზისათვის სპეციალიზებული პროგრამებით და ტრენინგ-კურსებით.

პროექტის შედეგები:

  • სამსახურის ანალიტიკოსები გაიარეს შემდეგი სერტიფიცირება და ტრენინგ კურსები:
    • მონაცემთა ბაზების დამუშავებასა და ანალიზი (Querying Microsoft SQL
    • მონაცემთა მეცნიერების (Data Science) პროფესიული სერტიფიცირება
    • მონაცემთა მეცნიერება (Data Science) მენეჯერებისთვის
  • შესყიდულ იქნა დიდი მონაცემების ანალიზის სპეციალიზებული პროგრამა Caseware IDEA
  • შეძენილ იქნა მონაცემთა ვიზუალიზაციის პროგრამა Tableau
  • მომზადდა საინფორმაციო ვიდეორგოლი დიდი მონაცემების თაობაზე, რომელიც განთავსდა როგორც მსოფლიო ბანკის ვებ გვერდზე ასევე სხვადასხვა საინფორმაციო სივრცეებში. (იხ. https://www.worldbank.org/en/news/video/2018/11/22/georgia-making-big-data-work-for-governance)