სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

გარემოს დაცვა 17 მაისი, 2010
გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს აუდიტის ანგარიში
ტიპი: ფინანსური აუდიტი პერიოდი: 2009
17 მაისი, 2010
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
ტიპი: ფინანსური აუდიტი
ეკონომიკური საქმიანობა 17 მაისი, 2010
ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს აუდიტის ანგარიში
ტიპი: ფინანსური აუდიტი პერიოდი: 2009
17 მაისი, 2010
ქ. ზუგდიდის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი
ტიპი: შესაბამისობის აუდიტი
17 მაისი, 2010
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო
ტიპი: ფინანსური აუდიტი