სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

21 მაისი, 2010
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი
ტიპი: ფინანსური აუდიტი
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 21 მაისი, 2010
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტების აუდიტის ანგარიში
ტიპი: ფინანსური აუდიტი პერიოდი: 2009
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 20 მაისი, 2010
დიასპორის საკითხებში საქართელოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
ტიპი: ფინანსური აუდიტი პერიოდი: 2009
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 20 მაისი, 2010
საქართველოს მთავრობის კანცელარიის აუდიტის ანგარიში
ტიპი: ფინანსური აუდიტი პერიოდი: 2009
გარემოს დაცვა 17 მაისი, 2010
გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს აუდიტის ანგარიში
ტიპი: ფინანსური აუდიტი პერიოდი: 2009
17 მაისი, 2010
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
ტიპი: ფინანსური აუდიტი
ეკონომიკური საქმიანობა 17 მაისი, 2010
ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს აუდიტის ანგარიში
ტიპი: ფინანსური აუდიტი პერიოდი: 2009