სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

გერმანიის მთავრობის პროექტები

გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ) 2003 - 2023

გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობის და განვითარების ფედერალური სამინისტრო (BMZ) გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) მეშვეობით მხარს უჭერს კანონის უზენაესობის დამკვიდრებასა და დემოკრატიის გაძლიერებას.