სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

დავით გოგიჩაიშვილი - გენერალური აუდიტორის მოადგილე

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში კურირებს იმ დეპარტამენტებს, რომლებიც ახორციელებენ საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების სფეროს, ასევე თავდაცვის, საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სექტორისა და ეკონომიკური საქმიანობის სფეროს აუდიტს.

როგორც გენერალური აუდიტორის მოადგილე, ის ასევე საქართველოს პარლამენტთან ურთიერთობებზე პასუხისმგებელი პირია.
 

დავით გოგიჩაიშვილი გენერალური აუდიტორის მოადგილის თანამდებობას 2017 წლის ოქტომბრიდან იკავებს.

ამ პოსტზე დანიშვნამდე, 2017 წელს დავით გოგიჩაიშვილი შპს „ქართულ ფერმერულ ჰოლდინგს“ და შპს „ხარებას” ხელმძღვანელობდა. მანამდე კი, რვა წლის განმავლობაში „თიბისი ბანკში“ სხვადასხვა თანამდებობზე მუშაობდა: 2011-2016 წლებში, პრობლემური სესხებისა და აქტივების მართვის დეპარტამენტს ხელმძღვანელობდა, 2009-2011 წლებში კორპორატიული სესხების რეაბილიტაციის განყოფილების უფროსი მენეჯერის პოზიციას იკავებდა, 2008-2009 წლებში, კორპორატიული ფინანსური ანალიტიკოსი იყო.

2005-2008 წლებში, დავით გოგიჩაიშვილს კავკასიაში „ბუნგე ჯგუფის“ წარმომადგენელი კომპანიის - შპს „აგრიკომის“ დირექტორის და ფინანსური დირექტორის თანამდებობები ეკავა. 2006-2007 წლებში, ის შპს „საქართველოს ინდუსტრიული კომპანიის“ ფინანსური მრჩეველი იყო. 2004-2005 წლებში კი, შპს „აგროსისტემების“ მთავარი ბუღალტრის მოადგილედ და  შპს „საქართველოს რკინიგზის“ ეკონომისტად მუშაობდა. 

დავით გოგიჩაიშვილს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მიღებული აქვს ეკონომიკის ბაკალავრის (2002 წ) და მაგისტრის (2004 წ.) ხარისხი. 2002 წელს მან ასევე საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტში კვების ტექნოლოგიის ბაკალავრის ხარისხი მოიპოვა. 

მშობლიური ქართულის გარდა, ფლობს ინგლისურ და რუსულ ენებს.