სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 21 მარტი, 2019
მდგრადი განვითარების მიზნების განხორციელების მზადყოფნის ეფექტიანობის აუდიტის ანგარიში   
ტიპი: ეფექტიანობის აუდიტი პერიოდი: 2018, 2017, 2016
ეკონომიკური საქმიანობა 15 მარტი, 2019
შპს „საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების“ 2017 წლის შესაბამისობის აუდიტის ანგარიში
ტიპი: შესაბამისობის აუდიტი პერიოდი: 2017
ეკონომიკური საქმიანობა 15 მარტი, 2019
შპს „საქართველოს ფოსტის“ 2017 წლის შესაბამისობის აუდიტის ანგარიში
ტიპი: შესაბამისობის აუდიტი პერიოდი: 2017
გარემოს დაცვა 14 მარტი, 2019
ერთობლივი აუდიტის ანგარიში ჰაერის ხარისხის შესახებ
ტიპი: ეფექტიანობის აუდიტი პერიოდი: 2018
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 01 მარტი, 2019
ხობის მუნიციპალიტეტის 2016-2017 წლების ბიუჯეტებით გათვალისწინებული პროგრამების შესაბამისობის აუდიტის ანგარიში
ტიპი: შესაბამისობის აუდიტი პერიოდი: 2017, 2016
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 01 მარტი, 2019
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2016-2017 წლების ბიუჯეტებით გათვალისწინებული პროგრამების შესაბამისობის აუდიტის ანგარიში
ტიპი: შესაბამისობის აუდიტი პერიოდი: 2017, 2016