სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

გარემოს დაცვა 14 მარტი, 2019
ერთობლივი აუდიტის ანგარიში ჰაერის ხარისხის შესახებ
ტიპი: ეფექტიანობის აუდიტი პერიოდი: 2018
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 01 მარტი, 2019
ხობის მუნიციპალიტეტის 2016-2017 წლების ბიუჯეტებით გათვალისწინებული პროგრამების შესაბამისობის აუდიტის ანგარიში
ტიპი: შესაბამისობის აუდიტი პერიოდი: 2017, 2016
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 01 მარტი, 2019
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2016-2017 წლების ბიუჯეტებით გათვალისწინებული პროგრამების შესაბამისობის აუდიტის ანგარიში
ტიპი: შესაბამისობის აუდიტი პერიოდი: 2017, 2016
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 01 მარტი, 2019
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2016-2017 წლების ბიუჯეტებით გათვალისწინებული პროგრამების შესაბამისობის აუდიტის ანგარიში
ტიპი: შესაბამისობის აუდიტი პერიოდი: 2017, 2016