სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 27 დეკემბერი, 2019
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამების აუდიტი
ტიპი: შესაბამისობის აუდიტი პერიოდი: 2018
განათლება 27 დეკემბერი, 2019
სსიპ−საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შესყიდვების შესაბამისობის აუდიტი
ტიპი: შესაბამისობის აუდიტი პერიოდი: 2018, 2017
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 20 დეკემბერი, 2019
ფინანსთა სამინისტროს კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი
ტიპი: ფინანსური აუდიტი პერიოდი: 2018
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 06 დეკემბერი, 2019
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2017-2018 წლების ბიუჯეტებით გათვალისწინებული პროგრამების აუდიტი
ტიპი: შესაბამისობის აუდიტი პერიოდი: 2017, 2016
გარემოს დაცვა 22 ნოემბერი, 2019
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს კონსოლიდირებული ანგარიშგების აუდიტი
ტიპი: ფინანსური აუდიტი პერიოდი: 2018
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 22 ნოემბერი, 2019
გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტებით გათვალისწინებული პროგრამების აუდიტის ანგარიში
ტიპი: შესაბამისობის აუდიტი პერიოდი: 2018, 2017
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 08 ნოემბერი, 2019
შსს აპარატის ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის ანგარიში
ტიპი: ფინანსური აუდიტი პერიოდი: 2018
თავდაცვა 08 ნოემბერი, 2019
თავდაცვის სამინისტროს აპარატის ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი
ტიპი: ფინანსური აუდიტი პერიოდი: 2018