სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

სოციალური დაცვა 19 სექტემბერი, 2014
აფხაზეთის ა/რ დევნილთა საქმეების დეპარტამენტის აუდიტის ანგარიში
ტიპი: ფინანსური აუდიტი პერიოდი: 2013
სოციალური დაცვა 23 ივლისი, 2013
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო
ტიპი: ფინანსური და შესაბამისობის აუდიტი პერიოდი: 2012
სოციალური დაცვა 27 ივნისი, 2011
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო
ტიპი: ფინანსური და შესაბამისობის აუდიტი პერიოდი: 2011, 2010
სოციალური დაცვა 07 ივნისი, 2011
ჯანმრთელობისა და სოციალური პროგრამების სააგენტო
ტიპი: ფინანსური და შესაბამისობის აუდიტი პერიოდი: 2007, 2008, 2009
სოციალური დაცვა 02 დეკემბერი, 2010
ჯანმრთელობისა და სოციალური პროგრამების სააგენტო
ტიპი: ფინანსური და შესაბამისობის აუდიტი