სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 15 თებერვალი, 2019
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2016-2017 წლების ბიუჯეტებით გათვალისწინებული პროგრამების შესაბამისობის აუდიტის ანგარიში
ტიპი: შესაბამისობის აუდიტი პერიოდი: 2017, 2016
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 15 თებერვალი, 2019
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტებით გათვალისწინებული პროგრამების აუდიტის ანგარიში
ტიპი: შესაბამისობის აუდიტი პერიოდი: 2017, 2016
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 15 თებერვალი, 2019
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2016-2017 წლების ბიუჯეტებით გათვალისწინებული პროგრამების შესაბამისობის აუდიტის ანგარიში
ტიპი: შესაბამისობის აუდიტი პერიოდი: 2017, 2016
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 15 თებერვალი, 2019
კასპის მუნიციპალიტეტის 2016-2017 წლების ბიუჯეტებით გათვალისწინებული პროგრამების შესაბამისობის აუდიტის ანგარიში
ტიპი: შესაბამისობის აუდიტი პერიოდი: 2017, 2016
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 08 თებერვალი, 2019
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამების აუდიტის ანგარიში
ტიპი: შესაბამისობის აუდიტი პერიოდი: 2017
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 08 თებერვალი, 2019
შუახევის მუნიციპალიტეტში 2017 წელს განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესაბამისობის აუდიტის ანგარიში
ტიპი: შესაბამისობის აუდიტი პერიოდი: 2017