სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

განათლება 27 დეკემბერი, 2019
სსიპ−საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შესყიდვების შესაბამისობის აუდიტი
ტიპი: შესაბამისობის აუდიტი პერიოდი: 2018, 2017
განათლება 12 ივლისი, 2019
განათლების მართვის ინფორმაციული სისტემების ეფექტიანობის აუდიტის ანგარიში
ტიპი: ეფექტიანობის აუდიტი პერიოდი: 2018, 2017, 2016, 2015
განათლება 18 სექტემბერი, 2015
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
ტიპი: ფინანსური აუდიტი პერიოდი: 2015